Albert Einstein

17. 6. 2013

Ob podelitvi »The One World Award« za leto 1948

»Vsi, ki smo zaskrbljeni za mir in zmago razuma ter pravice, se moramo globoko zavedati, kako majhen je vpliv razuma in poštenja na dogajanja na področju politike. Ampak kljub temu in ne glede na prihodnost, ki nam jo piše usoda, smo vendarle lahko gotovi, da bi brez neumornega truda...
več