2. 5. 2023 Cenzurirano

20 tez za osvoboditev-vizija in strategija postkapitalistične družbe/ 20 thesis For Liberation

Zamisel o gibanju gibanj ni nova. Ta koncept ostaja priljubljen, logičen in navdihujoč, vendar ostaja le koncept. Skoraj univerzalne težave, kot so neenakost, podnebne spremembe in vzpon fašizma, bi lahko različna gibanja spodbudile k oblikovanju celovitega naprednega bloka, v nekaterih primerih pa je bil napredek v smeri takšnega zbliževanja že dosežen. Želja in volja po združevanju naraščata, a v praksi sta kohezija in celo solidarnost v veliki meri še vedno nedosegljivi.

To, kar manjka, se pogosto opredeljuje kot strateško organiziranje, hkrati pa nas naše antiavtoritarne in pluralistične vrednote upravičeno silijo, da se izogibamo togih načrtov in vertikalnih verig poveljevanja. Vendar ta dilema predstavlja napačno izbiro. Moramo se organizirati, vendar se nam ni treba odpovedati raznolikosti in samoodločanju, da bi se združili okoli vizije in strategije, če svoje vrednote vgradimo v skupno vizijo. Morda bi lahko nadaljnji napori za snovanje, izmenjavo in uporabo široke, a združevalne vizije in strategije zagotovili prepotrebno strukturo za rast in razcvet gibanja gibanj. In zakaj zdaj? Ker se zdi, da si trenutno bolj kot po dolgem času želimo enotnosti, čeprav obstaja tudi precejšen dvom o njenem doseganju.

V nadaljevanju predlagamo nekaj osnovnih spoznanj, trditev in zavez, ki bi jih vsi iskalci novih družbenih odnosov lahko razvijali in izpopolnjevali. Dvajset tez ni naših, temveč izvirajo iz številnih gibanj v preteklih letih, desetletjih in celo stoletjih.

Seveda se nobena od organizacij ali posameznikov, ki so jih podpisali, ne strinja z vsako besedo v nadaljevanju. Nasprotno, vsi menimo, da je 20 tez odlična podlaga za razpravo in razvoj, ki lahko sčasoma postane podlaga ne le za dogovorjeno nasprotovanje obstoječim krivicam, temveč tudi za skupno prizadevanje za boljši svet.

Tukaj je dvajset predlaganih tez, ki jih skupaj dajemo v razmislek, razpravo in izpopolnitev:

https://4liberation.org/